Spustili jsme interaktivní mapu šíření COVID-19 v Česku

(English version below)

Na adrese mapa-koronavirus.innoconnect.net jsme spustili mapu šíření nákazy koronavirem v Česku. Aplikace umožňuje analyzovat počet osob nakažených COVID-19 v Česku pomocí interaktivního filtrování v mapě a grafech. Data analyzujte výběrem ve sloupcových grafech a označením krajů přímo v mapě. Můžete vybrat různé kombinace filtrů, například výběrem jedné země nákazy je možné porovnat případy s původem v této zemi a jejich rozložení v čase, v krajích a podle věku a pohlaví. Nebo vybrat pouze věkovou skupinu nad 70 let a zobrazit si kraje s nejvyšším počtem nakažených seniorů.

Data: Přehled osob s prokázanou nákazou dle hlášení krajských hygienických stanic. Data jsou pravidelně aktualizována.
Zdroj dat: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Vývoj aplikace: InnoConnect s.r.o.

English version:

We’ve released the map of COVID-19 spreading in Czechia (mapa-koronavirus.innoconnect.net)

The Map of COVID-19 in Czechia allows analysing amounts of people infected by the COVID-19 by interactive filtering in map and charts. Analyse the data by clicking in the barcharts and by selecting the regions directly in the map. Different combination of filters can be applied for deeper insights, for instance by selecting a single country of infection, the distribution of cases originating in this country is visualised over time, region, sex and age. Or select the above-70 years  age group and consult the regions with the highest amounts of infected seniors.

Data: Provided by the Regional Hygienic Offices of the Czech Republic. Data is regularly updated.
Data source: Ministry of Health of the Czech Rep.
Developed by: InnoConnect s.r.o.